Lue lisää
ESITTE
LYSSÄ
JAVOPS

JavOps Oy on suomalainen ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt yritys, joka on perustettu vuonna 2020.

JavOps on teknologiakumppani, jonka kanssa yhteistyössä voit tehdä ohjelmistojen avulla prosesseistasi tehokkaampia, ratkaista ongelmia ja täyttää asiakkaittesi tarpeita. JavOps voi toteuttaa ja hallinnoida kaikki sovelluksesi osat: käyttöliittymät, palvelinohjelmistot, tietokannat sekä niiden julkaisun ja toimittamisen asiakkaillesi.

JavOps voi toteuttaa tarvitsemasi ohjelmiston joko kokonaan JavOpsin hallinnoimana projektina tai vaihtoehtoisesti JavOpsin asiantuntija voi integroitua osaksi ohjelmistotiimiäsi.

TEKIJÄ

Jani Piippo on web- ja mobiilisovelluskehityksen ammattilainen, joka on työskennellyt kotimaisissa ja kansainvälisissä asiakasprojekteissa keskeisissä rooleissa joko vastaavana full stack-kehittäjänä tai projektipäällikkönä. Jani on koko uransa ajan työskennellyt kansainvälisissä hajautetuissa tiimeissä, työkielenä englanti.

Palautetta asiakasprojekteista

Jani on Scrum Master-koulutettu ja ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri.

Ota yhteyttä ja katsotaan, miten JavOps voisi olla mukana toteuttamassa ohjelmistoasi.

ESIMERKKEJÄ
ASIAKAS-
PROJEKTI-
KOKEMUKSESTA

Satamanostureiden huollon suunnitteluun ja toteutukseen käytettävän sovelluskokonaisuuden toteuttaminen suomalaiselle asiakkaalle. Työkalu koostuu verkkosovelluksesta, jolla huoltopäällikkö suunnittelee ja tarkastaa huollot, sekä mobiilisovelluksesta, jonka avulla huoltohenkilöt suorittavat ja kuittaavat huollot. Käytetyt teknologiat: React, React Native, Spring Boot.

Ennustavaan pyörivien koneiden kunnontarkkailujärjestelmään kuuluvan mobiilisovelluksen arkkitehtuurin suunnittelu sekä sovelluksen toteuttaminen saksalaiselle asiakkaalle. Järjestelmän mikropalvelupohjaisen backendin laajentaminen ja uusien mikropalveluiden kehittäminen. Järjestelmään kuuluvan verkkosovelluksen käyttöliittymän laajentaminen. Käytetyt teknologiat: Flutter, Backbone.js, Spring Boot.

Raskaiden ajoneuvojen rengaskonfiguraatiotyökalun proof-of-conceptin toteuttaminen. POCin perusteella sovellus toteutettiin osaksi asiakkaan sovelluskokonaisuutta. Käytetyt teknologiat: Angular, .NET

Turbiinien kunnonvalvontaan käytettävän järjestelmän projektipäällikkyys yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Projekti saatiin toteutettua kuukautta suunniteltua aikataulua nopeammin ja kokonaisbudjetista käytettiin vain 80%.

SOVELLUKSET

Ampuma on Android- ja iOS-sovelluksista sekä selainsovelluksesta koostuva ampumaurheilijoille tarkoitettu päiväkirjasovellus. Ampuman avulla urheilija voi tallentaa harrastuksensa historian, jota hän voi hyödyntää sekä harjoittelussaan että viranomaisten kanssa toimiessaan.

Ampuman tavoitteena on olla kokonaisvaltainen ammunnanharrastajan työkalupakki ja maailman paras ampumapäiväkirja.

Voit ladata Ampuman Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta.

Mikäli etsit Ampumaan liittyvää tukea, löydät sitä osoitteesta support.ampuma.com